Projekt remontu więźby dachowej i wymiany pokrycia dachowego. Pałac w Pawłowicach. Korpus główny.

Obiekt: Zespół Pałacowy. Korpus Główny.
Temat: Projekt remontu więźby dachu.
Adres: ul. Miełżyńskich 14, 64-122 Pawłowice
Inwestor: Instytut Zootechniki, ul. Sarego 2, 31-047 Kraków

Projekt remontu więźby dachowej [PDF]